200625_VE_landingspagina_header-zakelijk-laag.jpg

Aardwarmte en warmtepomp

Ruim 42% van de zonne-energie wordt opgeslagen door de aarde als aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame vorm van energie en een milieuvriendelijk alternatief voor het stoken met gas of kolen. Het gebruik van aardwarmte zorgt nauwelijks voor vervuiling, uitstoot van CO2 en klimaatverandering. Daarnaast raken deze energie vormen nooit op, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.

Maak een afspraak
animatie-warmtepomp-installatie2

Aardwarmte techniek

Met aardwarmte techniek wordt warmte (en koude) onttrokken aan de aarde door een bronsysteem en getransporteert naar een warmtepomp. De warmtepomp, die uw CV ketel vervangt, onttrekt deze energie aan de aarde, waarna het wordt ingezet om de gewenste opwarmingstemperatuur te bereiken. Via een lage temperatuursverwarming, in veel gevallen vloerverwarming, worden woon- en werkruimtes verwarmd. In de zomer werkt het principe precies andersom. Er gaat relatief warm water de aarde in en dit komt relatief koud weer terug. Daardoor kan met hetzelfde systeem waar de woning mee wordt verwarmt, ook worden gekoeld.  Door aardwarmte energie te combineren met zonne-energie, kan een woning energieneutraal gemaakt worden.

Kosten en kostenbesparing aardwarmte installatie

Door het toepassen van aardwarmte techniek kunnen de energiekosten met wel 30 - 60% worden verlaagd. Door de warmtepomp te koppelen aan andere duurzame technieken kan een woning zelfs energieneutraal worden gemaakt

De kosten voor een warmtepomp en de bijbehorende boringen en installatie verschillen sterk per project. Om een goed beeld van de kosten te kunnen geven spelen diverse factoren een rol. Hoe is de woning geisoleerd, is er vloerverwarming aanwezig, hoe is de bodem waar geboord gaat worden etc.  

Ook de kostenbesparing is afhankelijk van diverse factoren. De kostenbesparing op energie onstaat met name door het inzetten van de gratis aardwarmte. Een warmtepomp ontrekt de energie uit de aardwarmte en waardeert deze op met een rendement van 500%! Voor verwarmen van woon- en werkruimte levert dit een verlaging van 30 tot 60% op de jaarlijkse energiekosten op. Dit systeem kan tevens worden ingezet om ruimtes te koelen. Dit geeft een besparing in energiekosten van wel 80%

aardwarmte boring
_F7A8646

Aardwarmte techniek: Duurzaam & milieuvriendelijk

Aardwarmte is een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor het stoken met gas of kolen. Aardwarmte maakt gebruik van de warmte in onze aardbodem. Zonlicht verwarmt (vooral in de zomer) de bodem en het bodemwater. Door circulatie van het bodemwater en door verspreiding van warmte door de bodem, kan de zonnewarmte tot enkele honderden meters diep in de aardkorst komen. De warmte in de bodem en in het bodemwater heten beide bodemwarmte.

Het gebruik van aardwarmte zorgt nauwelijks voor vervuiling, uitstoot van CO2 en klimaatverandering. Daarnaast raken deze energie vormen nooit op, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.

195